Gay Pastor Philip writings/geskrifte: Toe ek "straight" was was ek 'n gedrog.

Friday, April 11, 2008

Toe ek "straight" was was ek 'n gedrog.

Ek het vrede met my gay oriëntasie gemaak en uit die kas geklim – deur Philip Liebenberg, pastoor van Die Kapel, Melville, Johannesburg, Suid-Afrika. (Geskryf in November 2006) Om van gay- en gelowig-wees in dieselfde asem te praat was vir my die ondenkbaarste konsep. En so is dit vandag nog vir die... Sign in to see full entry.

New Entries - Next: Edit jy jouself om aanvaar te word en in te pas? Philip Liebenberg.

Headlines (What is this?)

Referrals - About Us - Press - Terms of Use - Privacy Policy - Conduct Policy
Copyright © 2020 Shaycom Corporation. All rights reserved.